Načelo Frit glazure, glazure recept

1, iz fritted netopne v vodi

2, enakovredna RO2, frita in B2O3 in R2O in RO ter razmerje mora biti med 1-3:1 med njima, zagotoviti ustrezno taljenja, ne zaradi visoke temperature taljenje in izparevanje alkalijskih kovin oksida, PbO.

3, zunaj Glinenec, K2O. Na2O surovin, je treba uvesti v frita, ki vsebujejo bor je tudi res.

4, R2O:RO frite < 1

5, frits sestavine SiO2:B2O3 > 2 Borat v topnost, topnost kremena se lahko zmanjša.

6, število sestavin v frita Al2O3 < 0,2 mol. Al2O3 frit preveč sestavin visoka tališča, pri taljenju hlapnih izgub.

7, strupene snovi, vse sestavine v frit.